תעודת מערכת ניהול איכות

תעודת מערכת ניהול איכות , ע"י מכון התקנים הישראלי
לביצוע התקנות של כל סוגי החשמל, בקרה, תאורה.
ביצוע פרוייקטים משולבים במתח גבוהה ומתח נמוך וייצור של לוחות חשמל ותקשורת
על פי התקן הבין לאומי ת"י 2000 : ISO 9001